Marki dostępne na naturaj.pl
NEWSLETTER = rabat -10%
Zapisz się nasz Newsletter i uzyskaj rabat -10%!
Submit
Zapisując się akceptujesz Politykę prywatności.

 

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego NATURAJ, którego właścicielem jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Jolanta Chodakowska-Malkiewicz z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-336, ul. Nadwodna 7/3, numer NIP 5841497154, REGON: 387915834

§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Naturaj prowadzony pod adresem http://www.naturaj.pl jest platformą internetową, której operatorem jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Jolanta Chodakowska-Malkiewicz z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-336, ul. Nadwodna 7/3, numer NIP 5841497154, REGON: 387915834

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez FIRMĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Jolanta Chodakowska-Malkiewicz, zwaną dalej Operatorem oraz korzystania ze Sklepu Internetowego Naturaj, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§2. Słowniczek

Sklep Internetowy NATURAJ – sklep działający pod adresem https://naturaj.pl/, w którym NATURAJ sprzedaje Produkty znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem sieci Internet;

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Czas realizacji zamówienia – orientacyjny czas od zarejestrowania zamówienia w internetowej bazie danych Sklepu Internetowego Naturaj do chwili dostarczenia zamówionych Produktów przez firmę kurierską, na adres wskazany przez Klienta;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Produktów, które są oferowane w Sklepie Internetowym NATURAJ. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego NATURAJ służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz – o ile Klient wyraził zgodę – do celów marketingowych;

Koszyk – element Sklepu Internetowego NATURAJ, za pomocą którego Klient składając zamówienie precyzuje jego szczegóły takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient – Konsument lub inna osoba dokonująca zakupu produktów;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym NATURAJ, na której przedstawione są informacje na temat produktu takie jak nazwa, pojemność opakowania jednostkowego, dostępność w magazynie;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego NATURAJ podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu produktów w Sklepie Internetowym NATURAJ, polegające na wskazaniu w koszyku kupowanych Produktów oraz sposobu dostawy i płatności;

Produkt – produkt oferowany w Sklepie Internetowym NATURAJ;

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego NATURAJ.

 

§3. Warunki techniczne

Naturaj dokłada starań, aby zapewnić możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego NATURAJ przez Użytkowników posługujących się różnymi popularnymi przeglądarkami internetowymi. Korzystanie ze Sklepu Internetowego NATURAJ zapewnia spełnienie przez Użytkownika następujących warunków technicznych:

1) komputer z dostępem do Internetu,

2) używanie jednej z następujących przeglądarek: a. Internet Explorer 10 lub nowsza, b. Firefox 37 lub nowsza, c. Chrome 42 lub nowsza,

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

4) akceptacja plików cookies służących do poruszania się po Sklepie Internetowym NATURAJ.

 

§4. Rejestracja konta

1. Rejestracja konta nie jest konieczna w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym NATURAJ, jednak umożliwia składanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych (z wyjątkiem loginu i hasła).

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie Sklepu Internetowego NATURAJ i aktywację konta.

3. Po przesłaniu formularza elektronicznego Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny. Aktywacja konta następuje z chwilą kliknięcia na podany link.

4. Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie przez Sklep Internetowy NATURAJ usługi prowadzenia konta Użytkownika.

5. Umowa wskazana w ustępie poprzedzającym może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez przesłanie Sklep Internetowy NATURAJ stosownego oświadczenia, np. w formie elektronicznej.

 

§5. Warunki realizacji Zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania Danych Osobowych.

2. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej https://naturaj.pl/ poprzez wskazanie na Produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w koszyku sposobu odbioru i płatności za zaznaczone Produkty. Klient potwierdza złożenie Zamówienia kliknięciem na przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP”.

3. Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty Sklepu Internetowego NATURAJ w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.

4. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu wybranych przez siebie Produktów Sklepu Internetowego NATURAJ.

5. Składając Zamówienie (w Koszyku), Klient wskazuje:

- zamawiane produkty;

- adres, na jaki mają być dostarczone produkty;

- adres właściwy do wystawienia faktury;

- sposób dostawy;

- sposób dokonania płatności.

6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sklep Internetowy NATURAJ informuje go mailowo o przyjęciu Zamówienia.

7. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy NATURAJ przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Zamówione produkty będą dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu w terminie wynikającym z wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sklep Internetowy NATURAJ zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki w terminie 3 dni roboczych, następujących po dniu, w którym złożono Zamówienie i przyjęto (autoryzowano) płatność (jeżeli wybrano inną formę płatności niż za pobraniem).

9. Możliwość skorzystania przez Klienta z określonego sposobu realizacji Zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).

10. W przypadku braku w magazynie Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem oraz braku możliwości sprowadzenia ich do Sklepu Internetowego NATURAJ w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sklep Internetowy NATURAJ wyśle do Klienta na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie Zamówienia poprzez:

a) anulowanie Zamówienia lub;

b) zrealizowanie Zamówienia w części wynikającej z dostępności Produktów w Magazynie lub

c) zrealizowanie Zamówienia w całości, w terminie późniejszym, uzgodnionym z Klientem.

 

§6. Kontakt z Sklepem Internetowy NATURAJ

1. Klient może skontaktować się z Sklepem Internetowym Naturaj oprócz korespondencji wysyłanej tradycyjnie, również telefonicznie pod numerem 605 999 004 lub mailowo pod adresem: sklep@naturaj.pl z zastrzeżeniem §8. ust. 3 poniżej (Sklep Internetowy NATURAJ nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną).

2. Informacje na temat statusu Zamówienia Sklep Internetowy NATURAJ przekazuje na adres mailowy podany przez Klienta.

                                                             

§7. Ceny Produktów

1. Sklep Internetowy NATURAJ zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://naturaj.pl/ i oferuje Produkty znajdujące się w magazynie Sklepu Internetowego NATURAJ, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego NATURAJ zamieszczone przy oferowanym produkcie:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego NATURAJ w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat ceny Produktów wraz z kosztami przesyłki przedstawiana jest na stronie sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy produktów i formy płatności.

5. Sklep Internetowy NATURAJ zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Promocje w Sklepie Internetowym NATURAJ nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym NATURAJ obowiązują jedynie przy złożeniu Zamówienia indywidualnie przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://naturaj.pl/

8. Do każdego Zamówienia Sklep Internetowy NATURAJ wystawia fakturę VAT dla firm, osobie prywatnej paragon. Na życzenie osobie prywatnej wystawiana jest faktura VAT. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

                                                               

§8. Formy płatności -  informacje o płatnościach

1. Zamówienie obejmuje produkty znajdujące się w Koszyku w chwili złożenia Zamówienia.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Zapłaty za Produkt/y, który/e ma/ją być dostarczony na terenie Polski można dokonać poprzez:

  • przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności Shoper, obsługiwany przez firmę Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę i po otrzymaniu z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  • kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, poprzez zewnętrzny system szybkich płatności Shoper, obsługiwany przez firmę Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6;
  • tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • gotówką za pobraniem (dodatkowa opłata; zapłata gotówką kurierowi podczas odbioru paczki lub odbioru paczki z paczkomatów inPost dodatkowy koszt 3,50zł), płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w sklepie stacjonarnym NATURAJ naturalny sklep w Gdyni Przy ul. Świętojańskiej 71 (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie pod ww. adresem w Gdyni, na opłacenia i odebranie zamówienia Klienta ma 3 dni roboczych.) 

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. W przypadku wybranych Produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych Produktów Sklep Internetowy NATURAJ zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy lub form dokonania zapłaty, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie.

 

§9. Czas realizacji Zamówień

1. Sklep Internetowy NATURAJ podaje (w dniach roboczych) czas dostarczenia zamówionych produktów z magazynu do miejsca wskazanego przez Klienta. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu zapłaty za Produkty (a w przypadku płatności pobraniowej – od przyjęcia Zamówienia do realizacji) do chwili dostarczenia zamówionych Produktów przez kuriera. Sklep Internetowy NATURAJ podaje czas realizacji Zamówienia przy uwzględnieniu terminu dostawy przesyłek podawanych przez kuriera. Czas realizacji całego Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów.

2. Zamówione Produkty będą dostarczone za pośrednictwem kuriera pod adres wskazany w formularzu zamówieniowym na stronie Sklepu Internetowego NATURAJ.

3. Sklep Internetowy NATURAJ nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu ze względu na podanie przez Klienta nieprawidłowego adresu. W takim przypadku Sklep Internetowy NATURAJ powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia poprzez odpowiednią wiadomość e-mail. Ponowne wysłanie Produktów pod nowy lub poprawiony adres jest możliwe pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów kolejnej przesyłki.

                                                                   

§10. Reklamacje

1. Sklep Internetowy NATURAJ ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Produkty wolne od wad.

2. Sklep Internetowy NATURAJ odpowiada wobec Konsumentów za wady fizyczne i prawne produktów na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach (rękojmia).

3. Konsument może zgłosić reklamację pisemnie, telefonicznie pod numerem 605 999 004, mailowo pod adresem: sklep@naturaj.pl

4. Sklep Internetowy NATURAJ rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez Konsumenta. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep Internetowy NATURAJ nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Internetowy NATURAJ niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony albo naprawiany przez Sklep Internetowy NATURAJ albo Sklep Internetowy NATURAJ nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep Internetowy NATURAJ usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy NATURAJ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Zamiast oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

9. Sklep Internetowy NATURAJ wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

10. Sklep Internetowy NATURAJ może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Odpowiedzialności sprzedającego jest ograniczona do 2 lat od wydania towaru.

12. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§11.  Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sklep Internetowy NATURAJ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Sklep Internetowy NATURAJ nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy NATURAJ zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy NATURAJ ) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy NATURAJ zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. Zwrotu płatności Sklep Internetowy NATURAJ dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z kosztami. Sklep Internetowy NATURAJ może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia Sklep Internetowy NATURAJ dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt/Produkty NATURAJ lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy NATURAJ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep Internetowy NATURAJ zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Sklep Internetowy NATURAJ, tj. na adres: 81-389 Gdynia, ul. Świętojańska 71

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje, jeżeli Produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a Produktu takiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

§12. Promocje i rabaty 

W Sklepie Internetowym NATURAJ promocje nie łączą się z kuponami rabatowymi.

                                                        

§13. Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

                                                      

§14. Prawa autorskie i inne

  1. Wszelkie prawa do Sklep Internetowy NATURAJ, w tym majątkowe prawa autorskie do layoutu strony lub jej elementów przysługują autorom.
  2. Prawo do korzystania z domeny przysługuje właścicielowi domeny.

                                                       

§15. Treści dostarczane przez Użytkownika

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

2. Sklep Internetowy NATURAJ jest uprawnione do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są bezprawne lub, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bezprawności.

 

§16. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy NATURAJ są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16 października 2018 roku.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sklep Internetowy NATURAJ w każdym czasie na następujących zasadach:

1) do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe;

2) do Zamówień złożonych po opublikowaniu na stronie internetowej https://www.naturaj.pl lub zmienionego Regulaminu, stosuje się ten nowy lub zmieniony Regulamin, o ile Klient go zaakceptował.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl